BS Nguyễn Tài Long
Bác Sĩ

BS Nguyễn Tài Long

Chuyên gia Cấy ghép và phục hình Implant

Kinh Nghiệm - Bằng Cấp

Tốt nghiệp bác sĩ Đại học Nantes, Cộng hoà Pháp.
Chuyên gia Cấy ghép và phục hình Implant.
Chứng chỉ phục hình Implant nâng cao.

Bạn có thắc mắc về vấn đề sức khỏe?
Tải Ngay App Doctor Network để nhận câu trả lời chính xác nhất từ các bác sĩ!

QR Download App

Bác sĩ liên quan