Chào mừng bạn đến với Doctor Network (“Nền Tảng”). Nền Tảng được cung cấp và kiểm soát bởi DOCTOR NETWORK INC. hoặc một trong các bên liên kết của DOCTOR NETWORK INC. (“Doctor Network” hoặc “chúng tôi”).

Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách này giải thích các thực tiễn áp dụng của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn, hoặc do bạn cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, bạn không nên sử dụng Nền Tảng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ support@doctornetwork.us.

 

TÓM LƯỢC

Chúng Tôi Thu Thập Thông Tin Gì Về Bạn?

Chúng tôi thu thập và xử lý thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn tạo tài khoản và đăng tải nội dung lên Nền Tảng. Thông tin này bao gồm thông tin kỹ thuật và thông tin hành vi về việc sử dụng Nền Tảng của bạn. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về bạn nếu bạn tải xuống ứng dụng và tương tác với Nền Tảng mà không tạo tài khoản.

Chúng Tôi Sẽ Sử Dụng Thông Tin Về Bạn Như Thế Nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp Nền Tảng cho bạn và cải thiện và quản lý Nền Tảng. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để đưa ra cho bạn các đề xuất trên trang tin “Dành Cho Bạn”, cải thiện và phát triển Nền Tảng và đảm bảo sự an toàn của bạn, trong số những điều khác. Khi thích hợp, chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn quảng cáo theo đối tượng và quảng bá Nền Tảng.

Chúng Tôi Chia Sẻ Thông Tin Của Bạn Với Ai?

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà giúp chúng tôi cung cấp Nền Tảng, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây. Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh, các công ty khác trong cùng một tập đoàn với Doctor Network, nhà cung cấp dịch vụ kiểm duyệt, đo lường đánh giá nội dung, nhà quảng cáo, và nhà cung cấp dịch vụ phân tích. Trong trường hợp và khi được pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các cơ quan quản lý hoặc thực thi pháp luật, và với các bên thứ ba theo lệnh của tòa án có tính ràng buộc về mặt pháp lý.

Chúng Tôi Lưu Giữ Thông Tin Của Bạn Trong Bao Lâu?

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Khi chúng tôi không cần thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin đó trong trường hợp chúng tôi có mục đích kinh doanh hợp pháp đối với việc lưu giữ các dữ liệu đó hoặc khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ các dữ liệu đó. Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ dữ liệu của bạn nếu chúng tôi tin rằng dữ liệu đó cần thiết hoặc sẽ cần thiết cho việc thiết lập, thực thi hoặc biện hộ cho các khiếu kiện pháp lý.

Chúng Tôi Sẽ Thông Báo Cho Bạn Về Các Thay Đổi Đối Với Chính Sách Quyền Riêng Tư Này Như Thế Nào?

Chúng tôi sẽ thông báo chung cho tất cả người dùng về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với chính sách này bằng cách thông báo trên Nền Tảng của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn phải thường xuyên xem chính sách này để kiểm tra bất kỳ thay đổi nào. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc chính sách này và bạn hiểu các quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, và xử lý các dữ liệu cá nhân đó.

Các Loại Dữ Liệu Cá Nhân Mà Chúng Tôi Sử Dụng

Chúng tôi thu thập và sử dụng các thông tin sau về bạn:

Thông Tin Hồ Sơ Của Bạn

Bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin khi bạn đăng ký trên Nền Tảng, bao gồm tên người dùng, mật khẩu, ngày sinh (khi áp dụng), địa chỉ thư điện tử và/hoặc số điện thoại của bạn, thông tin bạn tiết lộ trong hồ sơ người dùng của bạn, và ảnh hoặc video đại diện của bạn.

Nội Dung Chuyên gia và Thông Tin Hành Vi

Chúng tôi xử lý nội dung mà bạn tạo ra và xem trên Nền Tảng, bao gồm các tùy chọn bạn đã thiết lập (chẳng hạn như lựa chọn về ngôn ngữ), hình ảnh, âm thanh và video bạn đăng tải hoặc tạo, bình luận và livestream bạn thực hiện (“Nội Dung Chuyên gia”). Chúng tôi thu thập Nội Dung Chuyên gia bằng cách tải trước tại thời điểm tạo, nhập hoặc tải lên, bất kể bạn chọn lưu hay tải lên Nội Dung Chuyên gia đó, để đề xuất các tùy chọn âm thanh và cung cấp các đề xuất cá nhân hóa khác. Nếu bạn sử dụng hiệu ứng cho Nội Dung Chuyên gia của bạn, chúng tôi có thể thu thập phiên bản Nội Dung Chuyên gia không có hiệu ứng. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về hình ảnh và âm thanh là một phần Nội Dung Chuyên gia của bạn, chẳng hạn như xác định các vật thể và khung cảnh xuất hiện, sự tồn tại và vị trí của khuôn mặt và các đặc điểm và thuộc tính cơ thể trong ảnh, tính chất âm thanh và văn bản ngôn từ được nói trong Nội Dung Chuyên gia của bạn. Chúng tôi có thể thu thập thông tin này để kích hoạt các hiệu ứng video đặc biệt, kiểm duyệt nội dung, phân loại nhân khẩu học, đề xuất nội dung và quảng cáo cũng như các hoạt động không nhằm mục đích nhận dạng cá nhân khác. Chúng tôi có thể truy cập nội dung, bao gồm văn bản, hình ảnh và video, được tìm thấy trong bộ nhớ đệm của thiết bị, với sự cho phép của bạn. Ví dụ: nếu bạn chọn bắt đầu chia sẻ nội dung với nền tảng của bên thứ ba hoặc chọn dán nội dung từ bộ nhớ đệm vào Ứng Dụng Doctor Network, chúng tôi truy cập thông tin được lưu trữ trong bộ nhớ đệm để đáp ứng yêu cầu của bạn. Chúng tôi thu thập thông tin thông qua các cuộc khảo sát, thử thách và cuộc thi mà bạn tham gia. Chúng tôi cũng thu thập thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng Nền Tảng, ví dụ, cách bạn tham gia vào Nền Tảng, bao gồm cách bạn tương tác với nội dung mà chúng tôi cung cấp cho bạn, quảng cáo bạn xem, video bạn xem và các vấn đề bạn gặp phải, nội dung bạn thích, nội dung bạn lưu lại trong “Mục Yêu Thích Của Tôi”, Chuyên gia mà bạn theo dõi và cách bạn tương tác với người theo dõi chéo. Chúng tôi cũng xác định các tùy chọn của bạn, bao gồm sở thích, giới tính và tuổi tác của bạn nhằm mục đích cá nhân hóa nội dung. Chúng tôi xử lý thông tin về những người theo dõi của bạn, lượt thích bạn nhận được và phản hồi đối với nội dung bạn đăng tải, nhằm mục đích quảng bá nội dung của bạn đến các người dùng khác và khám phá xem hồ sơ của bạn có mang lại thêm cơ hội hợp tác hay không. Khi thích hợp, chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin này nhằm mục đích cung cấp quảng cáo được cá nhân hóa và giới thiệu với bạn về các dịch vụ và cơ hội mới.

Thông Tin từ Bên Thứ Ba

Bạn có thể lựa chọn chia sẻ một số dữ liệu nhất định với chúng tôi từ các bên thứ ba hoặc thông qua việc bạn sử dụng Nền Tảng, chúng tôi có thể tự động thu thập dữ liệu của bên thứ ba đó. Chúng tôi cung cấp chi tiết hơn về thông tin mà chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba dưới đây:

Đối Tác Kinh Doanh

Nếu bạn chọn đăng ký hoặc sử dụng Nền Tảng bằng cách sử dụng thông tin chi tiết tài khoản mạng xã hội của bạn (ví dụ, Google) hoặc dịch vụ đăng nhập, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi hoặc cho phép cung cấp cho chúng tôi tên người dùng, hồ sơ công khai và các thông tin khác liên quan đến tài khoản đó.

Nhà Quảng Cáo, Mạng Lưới Quảng Cáo và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Phân Tích

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được từ bạn, và sự tương tác của bạn với Nền Tảng và các trang web bên thứ ba khác, để xác định điều bạn có thể quan tâm nhằm cung cấp cho bạn các quảng cáo phù hợp hơn. Thông tin này cho chúng tôi biết về các trang web mà bạn đã truy cập, ứng dụng bạn đã tải về và giao dịch mua hàng bạn đã thực hiện để chúng tôi có thể dự đoán những điều khác có thể khiến bạn quan tâm trong tương lai và đánh giá hiệu quả của các quảng cáo trên Nền Tảng của chúng tôi. Chúng tôi thu thập thông tin này bằng cách sử dụng Cookie và các công nghệ tương tự trên Nền Tảng của chúng tôi và từ các thông tin tương tự chúng tôi nhận được từ các bên thứ ba thực hiện quảng cáo trên Nền Tảng của chúng tôi và có các trang web/Ứng Dụng mà bạn truy cập.

Vị trí

Chúng tôi thu thập thông tin về vị trí gần đúng của bạn, bao gồm thông tin vị trí dựa trên thẻ SIM và/hoặc địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu vị trí chính xác (chẳng hạn như GPS) nếu bạn cho phép.

Mua hàng trong Ứng Dụng

Giao dịch mua hàng của bạn sẽ được thực hiện thông qua tài khoản Apple hoặc Google Play của bạn. Chúng tôi không thu thập từ bạn bất kỳ thông tin tài chính và thanh toán nào liên quan đến giao dịch như vậy. Vui lòng xem xét các điều khoản và thông báo của cửa hàng ứng dụng có liên quan đến việc xử lý các dữ liệu đó. Để chúng tôi có thể ghi có vào tài khoản của bạn giá trị chính xác bằng đồng xu, chúng tôi lưu giữ hồ sơ về các giao dịch mua hàng mà bạn thực hiện, thời gian bạn thực hiện các giao dịch mua hàng đó và số tiền bạn đã chi tiêu. Ngoài việc mua đồng xu trong ứng dụng, nếu bạn chọn thực hiện các giao dịch liên quan đến thanh toán khác, Nền Tảng có thể thu thập thông tin thanh toán, bao gồm số thẻ thanh toán hoặc thông tin thanh toán của bên thứ ba khác (chẳng hạn như PayPal) nếu cần cho mục đích thanh toán.

Bằng chứng về danh tính hoặc tuổi của bạn. Đôi khi, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng về danh tính hoặc tuổi để sử dụng một số tính năng nhất định, chẳng hạn như phát trực tiếp hoặc tài khoản đã xác minh, hoặc khi bạn đăng ký Tài Khoản Pro, đảm bảo rằng bạn đủ tuổi để sử dụng Nền Tảng hoặc trong các trường hợp yêu cầu bạn phải xác minh.

 

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin chúng tôi thu thập được về bạn theo những cách sau:

 

Cách Chúng Tôi Chia Sẻ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba được lựa chọn sau đây:

Đối Tác Kinh Doanh

Nếu bạn chọn đăng ký sử dụng Nền Tảng bằng cách sử dụng chi tiết tài khoản mạng xã hội của bạn (ví dụ, Google), bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi hoặc cho phép mạng xã hội của bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email, tên người dùng và hồ sơ công khai của bạn. Chúng tôi theo đó cũng sẽ chia sẻ một số thông tin nhất định với mạng xã hội tương ứng chẳng hạn như ID ứng dụng, mã thông báo truy cập và đường dẫn (URL) liên kết của bạn. Nếu bạn chọn cho phép dịch vụ của bên thứ ba truy cập vào tài khoản của mình, chúng tôi sẽ chia sẻ một số thông tin nhất định về bạn với bên thứ ba. Tùy thuộc vào quyền bạn cấp, bên thứ ba có thể lấy thông tin tài khoản của bạn và các thông tin khác mà bạn chọn cung cấp.

Khi bạn chọn chia sẻ nội dung trên các nền tảng truyền thông xã hội, thì video, tên người dùng và văn bản kèm theo sẽ được chia sẻ trên nền tảng đó hoặc liên kết đến nội dung sẽ được chia sẻ trong trường hợp chia sẻ qua các nền tảng nhắn tin nhanh như Whatsapp.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Thanh Toán

Nếu bạn chọn Mua Dịch vụ hoặc thực hiện giao dịch liên quan đến thanh toán khác, chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương ứng để tạo điều kiện thực hiện giao dịch này. Đối với giao dịch về Dịch vụ, chúng tôi chia sẻ ID giao dịch để cho phép chúng tôi nhận diện bạn và ghi có vào tài khoản của bạn với giá trị chính xác bằng đồng xu khi bạn đã thực hiện thanh toán.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

Chúng tôi cung cấp thông tin và nội dung cho nhà cung cấp dịch vụ mà hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ đám mây và nhà cung cấp dịch vụ kiểm duyệt nội dung để đảm bảo Nền Tảng là nơi an toàn và thú vị và nhà cung cấp dịch vụ mà hỗ trợ chúng tôi tiếp thị Nền Tảng.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Phân Tích

Chúng tôi sử dụng nhà cung cấp dịch vụ phân tích để giúp chúng tôi tối ưu hóa và cải thiện Nền Tảng. Nhà cung cấp dịch vụ phân tích bên thứ ba của chúng tôi cũng giúp chúng tôi cung cấp các quảng cáo theo đối tượng.

Nhà Quảng Cáo và Mạng Lưới Quảng Cáo

Chúng tôi chia sẻ thông tin với các nhà quảng cáo và công ty đo lường bên thứ ba để cho họ biết có bao nhiêu người dùng và kiểu người dùng nào của Nền Tảng đã xem hoặc nhấp vào quảng cáo. Chúng tôi chia sẻ ID thiết bị của bạn với các công ty đo lường để chúng tôi có thể liên kết hoạt động của bạn trên Nền Tảng với hoạt động của bạn trên các trang web khác; sau đó chúng tôi sử dụng thông tin này để hiển thị cho bạn các quảng cáo mà bạn có thể quan tâm.

Tập Đoàn của Chúng Tôi

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn với các thành viên khác, công ty con, hoặc công ty liên kết trong tập đoàn của chúng tôi, để cung cấp Nền Tảng bao gồm việc cải thiện và tối ưu hóa Nền Tảng, ngăn chặn việc sử dụng trái pháp luật và hỗ trợ người dùng.

Thực Thi Pháp Luật

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan công quyền hoặc các tổ chức khác nếu được pháp luật yêu cầu phải làm như vậy, hoặc nếu việc đó là cần thiết một cách hợp lý để:

Hồ Sơ Công Khai

Vui lòng lưu ý rằng nếu hồ sơ của bạn ở chế độ công khai, nội dung của bạn có thể được hiển thị cho bất kỳ người nào trên Nền Tảng và có thể được truy cập hoặc chia sẻ bởi bạn bè và người theo dõi của bạn cũng như các bên thứ ba chẳng hạn như công cụ tìm kiếm, bộ tổng hợp nội dung và trang web tin tức. Bạn có thể thay đổi người có thể xem video mỗi khi bạn đăng tải video. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi hồ sơ của mình về chế độ riêng tư mặc định bằng cách thay đổi cài đặt của bạn thành ‘Tài Khoản Riêng Tư’ trong phần cài đặt “Quản lý tài khoản của tôi”.

Bán hoặc Sáp Nhập

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin của bạn cho các bên thứ ba:

 

Địa Điểm Chúng Tôi Lưu Trữ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Dữ liệu cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn có thể được lưu trữ trên một máy chủ nằm tại Việt Nam hoặc Hoa Kỳ, bên ngoài quốc gia bạn đang sống.

 

Quyền Và Lựa Chọn Của Bạn

Bạn có thể truy cập và chỉnh sửa hầu hết thông tin hồ sơ của mình bằng cách đăng nhập vào Doctor Network. Bạn có thể xóa Nội Dung Chuyên gia bạn đã đăng tải. Chúng tôi cũng cung cấp một số công cụ trong Cài Đặt để cho phép bạn kiểm soát người có thể xem video của bạn, gửi tin nhắn cho bạn, hoặc đăng tải bình luận lên video của bạn, trong số những tính năng khác. Bạn có thể xóa toàn bộ tài khoản của mình trong Cài Đặt nếu bạn lựa chọn như vậy. Bạn cũng có thể được cung cấp các một vài quyền ở quốc gia của mình theo luật hiện hành, chẳng hạn như khả năng có thể bao gồm quyền truy cập, xoá bỏ, cập nhật hoặc sửa đổi dữ liệu của bạn, được thông báo về việc xử lý xóa dữ liệu của bạn, nộp khiếu nại cho các cơ quan chức năng, và các quyền khác. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách sử dụng các công cụ nàynói trên, hoặc muốn biết về bất kỳ những quyền nào mà bạn có thể có tại quốc gia bạn đang sốnghoặc muốn thực thi những quyền đó, hoặc có bất kỳ yêu cầu, câu hỏi, hoặc khiếu nại nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: support@doctornetwork.us.

 

Bảo Mật Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo thông tin của bạn được xử lý một cách an toàn và phù hợp với chính sách này. Thật không may, việc truyền tải thông tin qua internet không tuyệt đối an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, ví dụ như bằng mã hóa, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn được truyền thông qua Nền Tảng; bạn phải chịu rủi ro đối với bất kỳ việc truyền thông tin nào.

Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo mức độ bảo mật phù hợp với rủi ro có khả năng xảy ra khác nhau và mức độ nghiêm trọng đối với các quyền và quyền tự do của bạn và những người dùng khác. Chúng tôi duy trì các biện pháp tổ chức và kỹ thuật này và sẽ sửa đổi các biện pháp này tùy từng thời điểm để cải thiện tính bảo mật tổng thể của hệ thống của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ, tùy từng thời điểm, đưa vào các liên kết đến và từ trang web của các mạng lưới đối tác, nhà quảng cáo và bên liên kết của chúng tôi. Nếu bạn theo một liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số những trang web này, xin lưu ý rằng các trang web này có chính sách quyền riêng tư của riêng họ và rằng chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với các chính sách này. Vui lòng kiểm tra các chính sách này trước khi bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào lên các trang web này.

 

Thời Gian Chúng Tôi Lưu Giữ Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian cần thiết, ví dụ, để tuân thủ mối quan hệ hợp đồng giữa bạn và chúng tôi hoặc để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Trong trường hợp chúng tôi không cần thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin đó trong trường hợp chúng tôi có mục đích kinh doanh hợp pháp đối với việc lưu giữ dữ liệu đó, mà có thể được cho phép theo luật hiện hành. Tuy nhiên, có những trường hợp chúng tôi có thể lưu giữ các dữ liệu này lâu hơn theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc khi các dữ liệu đó cần thiết cho việc thiết lập, thực thi hoặc biện hộ cho các khiếu kiện pháp lý.

Sau khi bạn chấm dứt việc sử dụng Nền Tảng của bạn, chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn dưới định dạng tổng hợp và ẩn danh.

 

Thông Tin Liên Quan Đến Trẻ Em

Doctor Network không dành cho trẻ em dưới 17 tuổi. Trong một số trường hợp nhất định thì độ tuổi này có thể cao hơn do các yêu cầu theo quy định địa phương, vui lòng xem chính sách quyền riêng tư ở địa phương của bạn để biết thêm thông tin. Nếu bạn tin rằng chúng tôi có dữ liệu cá nhân về hoặc đã thu thập được từ trẻ em dưới độ tuổi tương ứng, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support@doctornetwork.us.

 

Khiếu Nại

Trong trường hợp bạn muốn khiếu nại về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi tại support@doctornetwork.us. Chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất. Điều này không ảnh hưởng đến quyền khiếu kiện của bạn với cơ quan bảo vệ dữ liệu thích hợp.