1. Mối Quan Hệ Của Bạn Với Chúng Tôi

Chào mừng bạn đến với Doctor Network (“Nền Tảng”), được cung cấp bởi DOCTOR NETWORK INC. hoặc một trong các bên liên kết của DOCTOR NETWORK INC. (“Doctor Network” hoặc “chúng tôi”).

Doctor Network là một nền tảng xã hội hoạt động dựa trên việc trao đổi, chia sẻ, đăng tải video, tập trung cung cấp các nội dung y học thông tin chăm sóc sức khỏe cá nhân, cộng đồng giữa các Chuyên gia và Người dùng, tạo lập các diễn đàn chăm sóc, tư vấn sức khỏe uy tín, trở thành kênh cung cấp thông tin, giới thiệu các loại sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Bạn đang đọc các điều khoản dịch vụ (“Điều Khoản”) mà chúng điều chỉnh mối quan hệ và được xem như là thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi, và quy định các điều khoản và điều kiện đối với việc bạn truy cập và sử dụng Nền Tảng và các trang web, dịch vụ, ứng dụng, sản phẩm và nội dung có liên quan của chúng tôi (gọi chung là “Dịch Vụ”). Cho mục đích của các Điều Khoản này, thuật ngữ “bạn” và “của bạn” có nghĩa là bạn với tư cách là người dùng Dịch Vụ.

Điều Khoản tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và chúng tôi. Vui lòng dành thời gian để đọc kỹ những Điều Khoản này.

 

2. Chấp Thuận Điều Khoản

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn có thể thiết lập một hợp đồng ràng buộc với Nền Tảng, rằng bạn chấp thuận các Điều Khoản này và đồng ý tuân thủ các Điều Khoản. Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi cũng phải tuân thủ Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi, mà các điều khoản của các chính sách đó có thể được tìm thấy trực tiếp trên Nền Tảng, hoặc nơi mà Nền Tảng được cung cấp để tải xuống, trên cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn, và được kết hợp trong Điều Khoản này bằng việc dẫn chiếu. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính Sách Quyền Riêng Tư.

Nếu bạn đang truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ trên danh nghĩa của một cơ sở kinh doanh hoặc thực thể, thì (a) thuật ngữ “bạn” và “của bạn” bao gồm cả bạn và cơ sở kinh doanh hoặc thực thể đó, (b) bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn là người đại diện có thẩm quyền của cơ sở kinh doanh hoặc thực thể đó có thẩm quyền để ràng buộc thực thể đó với các Điều Khoản này, và bạn đồng ý với các Điều Khoản này trên danh nghĩa của thực thể, và (c) cơ sở kinh doanh hoặc thực thể của bạn chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và tài chính cho việc bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ cũng như việc truy cập và sử dụng tài khoản của bạn bởi các bên khác mà liên kết với thực thể của bạn, bao gồm bất kỳ nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu nào.

Bạn có thể chấp thuận Điều Khoản bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ. Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ xử lý việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ như là sự chấp thuận Điều Khoản kể từ thời điểm bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ đó.

 

3. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi sửa đổi các Điều Khoản này tùy từng thời điểm, ví dụ như khi chúng tôi cập nhật tính năng Dịch Vụ của mình, khi chúng tôi kết hợp nhiều ứng dụng hoặc dịch vụ do chúng tôi hoặc các bên liên kết của chúng tôi vận hành thành một dịch vụ hoặc ứng dụng duy nhất được kết hợp, hoặc khi có sự thay đổi về quy định. Chúng tôi sẽ nỗ lực một cách hợp lý về khía cạnh thương mại để thông báo chung cho tất cả người dùng về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với các Điều Khoản này, chẳng hạn như thông báo trên Nền Tảng của chúng tôi, tuy nhiên, bạn phải thường xuyên xem Điều Khoản để kiểm tra những thay đổi đó. Nếu bạn không đồng với Điều Khoản mới, bạn phải chấm dứt việc truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ.

 

4. Tài Khoản Của Bạn Với Chúng Tôi

Để truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, bạn phải tạo một tài khoản với chúng tôi. Khi bạn tạo tài khoản này, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và mới nhất. Điều quan trọng là bạn phải duy trì và cập nhật kịp thời các thông tin chi tiết của bạn và bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi, để giữ cho các thông tin đó là thông tin hiện thời và đầy đủ.

Lưu ý quan trọng là bạn phải không tiết lộ mã xác nhận được gửi về số điện thoại đăng ký tài khoản cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Bạn đồng ý rằng chỉ mình bạn chịu trách nhiệm (với chúng tôi và các bên khác) về các hoạt động được tiến hành trên tài khoản của bạn.

Chúng tôi bảo lưu quyền vô hiệu hóa tài khoản người dùng của bạn tại bất kỳ thời điểm nào, bao gồm cả trường hợp bạn đã không tuân thủ bất kỳ quy định nào của các Điều Khoản này, hoặc nếu các hoạt động được thực hiện trên tài khoản của bạn, mà theo xem xét của riêng chúng tôi, sẽ hoặc có thể gây hại hoặc tổn thất cho Dịch Vụ hoặc xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, hoặc vi phạm bất kỳ pháp luật hoặc quy định hiện hành nào.

Nếu bạn không còn muốn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, và muốn xóa tài khoản của bạn, chúng tôi có thể xử lý việc này cho bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua support@doctornetwork.us, và chúng tôi sẽ cung cấp thêm sự hỗ trợ và hướng dẫn cho bạn về quy trình này. Khi bạn chọn xóa tài khoản của mình, bạn sẽ không thể tái kích hoạt tài khoản của bạn hoặc truy xuất bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào bạn đã đưa vào tài khoản của mình.

 

5. Truy Cập Và Sử Dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Việc bạn truy cập đến và sử dụng Dịch Vụ phải tuân thủ các Điều Khoản này và tất cả pháp luật và quy định hiện hành. Bạn không được:

Chúng tôi bảo lưu quyền, tại bất kỳ thời điểm nào và không cần thông báo trước, gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung theo quyết định của riêng chúng tôi vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do gì. Chúng tôi có thể gỡ bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung vì một số lý do mà có thể bao gồm cả việc nhận thấy nội dung có thể bị phản đối, hoặc gây thiệt hại theo cách khác cho Dịch Vụ hoặc người dùng của chúng tôi. Các hệ thống tự động của chúng tôi phân tích nội dung của bạn để cung cấp cho bạn các tính năng sản phẩm tương ứng với cá nhân bạn, chẳng hạn như kết quả tìm kiếm tùy chỉnh, quảng cáo theo đối tượng, và phát hiện thư rác và phần mềm độc hại. Việc phân tích này được tiến hành khi nội dung được gửi, nhận và khi được lưu trữ.

 

6. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và yêu cầu bạn cũng phải làm như vậy. Như là một điều kiện cho việc bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý không sử dụng Dịch Vụ để xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào. Tại bất kỳ thời điểm nào và theo quyết định của riêng chúng tôi, có hoặc không có thông báo, chúng tôi bảo lưu quyền chặn quyền truy cập và/hoặc chấm dứt tài khoản của bất kỳ người dùng nào mà xâm phạm hoặc được cho là xâm phạm bất kỳ bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào khác.

Bạn cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến toàn bộ nội dung bài viết/video/hình ảnh do bạn đăng tải. Trường hợp có hành vi vi phạm, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các tổn thất, chi phí (bao gồm chi phí luật sư và tòa án, các khoản phát sinh khác nếu có) cho chúng tôi và/hoặc chủ thể bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

 

7. Nội Dung

A. Nội Dung Doctor Network

Giữa bạn và Doctor Network, tất cả nội dung, phần mềm, hình ảnh, văn bản, biểu đồ, minh họa, biểu tượng, sáng chế, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bản quyền, ảnh, âm thanh, video, nhạc trên và “nhìn và cảm nhận” của Dịch Vụ, và tất cả quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến các đối tượng này (“Nội Dung Doctor Network”) được sở hữu hoặc cấp phép sử dụng bởi Doctor Network, được hiểu rằng bạn hoặc các bên cấp phép của bạn sẽ sở hữu bất kỳ Nội Dung Chuyên gia nào (như được định nghĩa dưới đây) mà bạn đăng tải hoặc truyền đưa thông qua Dịch Vụ. Việc sử dụng Nội Dung Doctor Network hoặc các tài liệu trên Dịch Vụ cho bất kỳ mục đích nào mà không được cho phép một cách rõ ràng theo các Điều Khoản này đều bị nghiêm cấm một cách nghiêm ngặt. Các nội dung đó không thể được tải xuống, sao chép, nhân bản, phân phối, truyền đưa, phát sóng, hiển thị, bán, cấp phép sử dụng hoặc khai thác theo cách khác cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi hoặc các bên cấp phép của chúng tôi, nếu có. Chúng tôi và các bên cấp phép của chúng tôi bảo lưu tất cả quyền mà không được cấp một cách rõ ràng trong hoặc liên quan tới nội dung của họ.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể tạo ra doanh thu, làm gia tăng lợi thế thương mại hoăc gia tăng giá trị của chúng tôi theo cách khác từ việc bạn sử dụng Dịch Vụ, bao gồm, chẳng hạn như và không giới hạn ở, thông qua việc bán các quảng cáo, tài trợ, quảng bá, sử dụng dữ liệu, và trừ khi được chúng tôi cho phép một cách cụ thể theo các Điều Khoản này hoặc trong một thỏa thuận khác mà bạn ký kết với chúng tôi, bạn sẽ không có quyền chia sẻ bất kỳ doanh thu, lợi thế thương mại hoặc giá trị nào như vậy. Bạn cũng thừa nhận rằng, trừ khi được chúng tôi cho phép một cách rõ ràng theo các Điều Khoản này hoặc trong một thỏa thuận khác mà bạn ký kết với chúng tôi, bạn (i) không có quyền nhận được bất kỳ thu nhập hoặc đền bù nào khác từ bất kỳ Nội Dung Chuyên gia (được định nghĩa dưới đây) nào hoặc từ việc bạn sử dụng bất kỳ tác phẩm âm nhạc, bản ghi âm hoặc clip ghi hình nào được cung cấp cho bạn trên hoặc thông qua Dịch Vụ, bao gồm cả trong bất kỳ Nội Dung Chuyên gia nào do bạn tạo ra, và (ii) bị cấm việc thực hiện bất kỳ quyền kiếm tiền hoặc nhận khoản đền bù nào từ bất kỳ Nội Dung Chuyên gia nào trong phạm vi Dịch Vụ hoặc trên dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào (ví dụ như, bạn không thể yêu cầu chi trả cho Nội Dung Chuyên gia đã được đăng tải lên một nền tảng truyền thông xã hội như Youtube để kiếm tiền).

Tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản, bạn tại đây được cấp phép không độc quyền, có giới hạn, không thể chuyển giao, không thể cấp phép thứ cấp, có thể hủy ngang, trên phạm vi toàn thế giới để truy cập và sử dụng Dịch Vụ, bao gồm cả việc tải Nền Tảng xuống thiết bị được cho phép, và để truy cập Nội Dung Doctor Network chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn thông qua việc bạn sử dụng Dịch Vụ và chỉ khi tuân thủ các Điều Khoản này. Doctor Network bảo lưu tất cả quyền trong Dịch Vụ và Nội Dung Doctor Network, mà không được cấp một cách rõ ràng theo Điều Khoản này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Doctor Network có thể chấm dứt việc cấp phép này tại bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do gì.

Các thông tin và việc trao đổi thông qua Dịch vụ không nhằm mục đích thay thế cho việc tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Bạn có trách nhiệm tìm kiếm lời khuyên của bác sĩ hoặc Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ tiêu chuẩn khác nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tình trạng y tế. Doctor Network không xác nhận bất kỳ lời khuyên, sản phẩm, thủ tục, ý kiến hoặc thông tin cụ thể nào có thể được đề cập trên Dịch vụ.

Trong mọi trường hợp, Doctor Network sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với người dùng hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ quyết định hoặc hành động nào do người dùng hoặc bất kỳ ai khác thực hiện trên cơ sở thông tin được cung cấp trên Dịch vụ. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nội dung trên Dịch vụ của chúng tôi chỉ được cung cấp cho các thông tin chung và bạn độc lập đưa ra quyết định về sự phù hợp của các thông tin này với việc sử dụng của bạn.

 

B. Nội Dung Tạo Ra Bởi Chuyên Gia

Chỉ các Chuyên gia của Dịch Vụ có thể được cho phép đưa lên, đăng tải hoặc truyền đưa (chẳng hạn như thông qua việc truyền thông tin) hoặc cung cấp nội dung theo cách khác thông qua Dịch Vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, Bác sĩ, Y tá và Chuyên gia Y tế (“Chuyên gia”). Để có quyền cung cấp nội dung thông qua Dịch vụ, các Chuyên gia có nghĩa vụ xác minh chuyên môn của họ với chúng tôi bằng cách nộp chứng chỉ y tế đủ tiêu chuẩn hoặc bất kỳ tài liệu chuyên môn chăm sóc sức khỏe đã được xác minh khác. Chuyên gia thừa nhận rằng Doctor Network có thể có tất cả các quyền cấp hoặc từ chối họ quyền cung cấp nội dung thông qua Dịch vụ. Những nội dung đó bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ văn bản, hình ảnh, video người dùng và bản ghi âm (“Nội Dung Chuyên gia”). Chuyên gia của Dịch Vụ cũng có thể trích xuất toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Nội Dung Chuyên gia được tạo ra bởi người dùng khác để sản xuất Nội Dung Chuyên gia bổ sung, bao gồm cả Nội Dung Chuyên gia cộng tác với những người dùng khác, mà nó là sự kết hợp hoặc sắp xếp xen kẽ Nội Dung Chuyên gia do nhiều người dùng tạo ra. Chuyên gia của Dịch Vụ cũng có thể chèn thêm âm nhạc, hình ảnh, hình dán, và những yếu tố khác được cung cấp bởi Doctor Network (“Yếu Tố Doctor Network”) vào trong Nội Dung Chuyên gia như vậy và truyền đưa Nội Dung Chuyên gia như vậy thông qua Dịch Vụ. Các thông tin và tài liệu trong Nội Dung Chuyên gia, bao gồm Nội Dung Chuyên gia chứa Yếu Tố Doctor Network, chưa được chúng tôi xác minh hoặc phê duyệt. Các quan điểm được thể hiện bởi những người dùng khác trên Dịch Vụ (bao gồm thông qua việc sử dụng quà tặng ảo) không thể hiện cho quan điểm và đánh giá của chúng tôi.

Bất kỳ lúc nào bạn truy cập hoặc sử dụng một tính năng mà cho phép bạn đăng tải hoặc truyền đưa Nội Dung Chuyên gia thông qua Dịch Vụ (bao gồm cả việc thông qua một số nền tảng truyền thông xã hội của bên thứ ba như Instagram, Facebook, YouTube, Twitter), hoặc để liên hệ với những Chuyên gia khác của Dịch Vụ, bạn phải tuân thủ các tiêu chuẩn được quy định tại phần “Truy cập và sử dụng Dịch Vụ của Chúng tôi” trên đây. Bạn cũng có thể chọn đăng tải hoặc truyền đưa Nội Dung Chuyên gia của bạn, bao gồm cả Nội Dung Chuyên gia chứa Yếu Tố Doctor Network, trên các trang web hoặc nền tảng do bên thứ ba quản lý. Nếu bạn quyết định thực hiện như vậy, bạn phải tuân thủ các hướng dẫn nội dung của bên thứ ba đó cũng như các tiêu chuẩn được quy định trong phần “Truy cập và sử dụng Dịch Vụ của Chúng tôi” trên đây.

Bạn bảo đảm rằng bất kỳ đóng góp nào như vậy đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn đó, và bạn sẽ chịu trách nhiệm trước chúng tôi và đảm bảo bồi thường thiệt hại cho chúng tôi đối với bất kỳ vi phạm nào đối với việc bảo đảm này. Nghĩa là bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà chúng tôi phải gánh chịu do vi phạm của bạn đối với việc bảo đảm này.

Bất kỳ Nội Dung Chuyên gia nào đều sẽ được xem là không bí mật và không độc quyền. Bạn không được đăng tải bất kỳ Nội Dung Chuyên gia nào trên hoặc thông qua Dịch Vụ hoặc truyền đưa cho chúng tôi bất kỳ Nội Dung Chuyên gia nào mà bạn cho rằng nội dung đó là bí mật hoặc độc quyền. Khi bạn cung cấp Nội Dung Chuyên gia thông qua Dịch Vụ, bạn đồng ý và tuyên bố rằng bạn sở hữu Nội Dung Chuyên gia đó, hoặc bạn đã nhận được tất cả sự cho phép, phê duyệt cần thiết từ, hoặc được ủy quyền bởi, chủ sở hữu của bất kỳ phần nào của nội dung để cung cấp nội dung lên Dịch Vụ, để truyền đưa nội dung đó từ Dịch Vụ đến các nền tảng của bên thứ ba khác, và/hoặc sử dụng bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào.

Chủ sở hữu Nội Dung Chuyên gia vẫn sở hữu bản quyền trong Nội Dung Chuyên gia được gửi cho chúng tôi, nhưng bằng cách cung cấp Nội Dung Chuyên gia thông qua Dịch Vụ, bạn tại đây cấp cho chúng tôi sự cho phép vô điều kiện, không thể hủy ngang, không độc quyền, không phải trả phí bản quyền, có toàn quyền chuyển giao, vĩnh viễn trên toàn thế giới để sử dụng, sửa đổi, làm cho phù hợp, sao chép, tạo các sản phẩm phái sinh, công bố và/hoặc truyền đưa, và/hoặc phân phối và để cấp phép cho những người dùng khác của Dịch Vụ và các bên thứ ba khác xem, truy cập, sử dụng, tải xuống, sửa đổi, làm cho phù hợp, sao chép, tạo các sản phẩm phái sinh, công bố và/hoặc truyền đưa Nội Dung Chuyên gia của bạn bằng bất kỳ hình thức nào và trên bất kỳ nền tảng nào, dù được biết đến hiện nay hoặc sau này được phát minh ra.

Bạn cũng cấp cho chúng tôi sự cho phép không phải trả phí bản quyền để sử dụng tên người dùng, hình ảnh, tiếng nói, và ảnh chân dung của bạn để nhận diện bạn là nguồn của bất kỳ Nội Dung Chuyên gia nào của bạn.

Quyền Tới Thẳng Người Dùng. Tất cả quyền mà bạn cấp trong Nội Dung Chuyên gia của bạn theo các Điều Khoản này được cung cấp dựa trên cơ sở quyền tới thẳng người dùng, nghĩa là chủ sở hữu hoặc người điều hành dịch vụ của bên thứ ba sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý riêng lẻ nào đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác đối với việc Nội Dung Chuyên gia được đăng tải hoặc sử dụng trên dịch vụ của bên thứ ba đó thông qua Dịch Vụ.

Từ Bỏ Quyền Đối Với Nội Dung Chuyên gia. Bằng cách đăng tải Nội Dung Chuyên gia lên hoặc thông qua Dịch Vụ, bạn từ bỏ bất kỳ quyền kiểm tra hoặc chấp thuận trước nào đối với bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc quảng bá nào liên quan đến Nội Dung Chuyên gia đó. Bạn cũng từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền riêng tư, công bố, hoặc bất kỳ quyền nào khác mà có bản chất tương tự liên quan đến Nội Dung Chuyên gia của bạn, hoặc bất kỳ phần nào trong Nội Dung Chuyên gia đó. Trong phạm vi bất kỳ quyền nhân thân nào mà không thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng được, bạn tại đây từ bỏ và đồng ý không bao giờ đòi hỏi bất kỳ và tất cả quyền thân nhân, hoặc hỗ trợ, duy trì hoặc cho phép bất kỳ hành vi nào dựa trên bất kỳ quyền nhân thân nào mà bạn có thể có trong hoặc liên quan đến bất kỳ Nội Dung Chuyên gia nào mà bạn Đăng Tải Lên hoặc thông qua Dịch Vụ.

Chúng tôi cũng có quyền tiết lộ danh tính của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà họ khiếu kiện rằng bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào mà bạn đưa lên hoặc đăng tải lên Dịch Vụ của chúng tôi cấu thành một sự vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc quyền riêng tư của bên thứ ba đó.

Chúng tôi, hoặc các bên thứ ba được cấp phép, bảo lưu quyền cắt, xén, chỉnh sửa hoặc từ chối công bố nội dung của bạn, theo quyết định của riêng chúng tôi hoặc của riêng bên thứ ba. Chúng tôi có quyền gỡ bỏ, không cho phép, chặn hoặc xóa bất kỳ đăng tải nào mà bạn đăng lên Dịch Vụ của chúng tôi nếu, theo ý kiến của chúng tôi, sự đăng tải của bạn không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung được quy định trong phần “Truy Cập và Sử Dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi” trên đây. Ngoài ra, chúng tôi có quyền – nhưng không phải là nghĩa vụ – gỡ bỏ, không cho phép, chặn hoặc xóa, theo quyết định của riêng chúng tôi, bất kỳ Nội Dung Chuyên gia nào mà (i) chúng tôi cho là vi phạm các Điều Khoản này, hoặc (ii) liên quan đến các khiếu kiện từ những người dùng khác hoặc các bên thứ ba, bất kể có hoặc không có thông báo và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn. Do vậy, chúng tôi khuyến nghị rằng bạn nên lưu bản sao đối với bất kỳ Nội Dung Chuyên gia nào mà bạn đăng tải lên Dịch Vụ vào (những) thiết bị cá nhân của mình trong trường hợp bạn muốn đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vĩnh viễn các bản sao của Nội Dung Chuyên gia đó. Chúng tôi không đảm bảo sự chính xác, trung thực, phù hợp hoặc chất lượng của bất kỳ Nội Dung Chuyên gia nào, và trong mọi trường hợp chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ Nội Dung Chuyên gia nào.

Bạn kiểm soát việc Nội Dung Chuyên gia của bạn được cung cấp công khai trên Dịch Vụ cho tất cả người dùng khác của Dịch Vụ hoặc chỉ cho những đối tượng mà bạn chấp nhận. Để giới hạn quyền truy cập vào Nội Dung Chuyên gia của bạn, bạn nên chọn cài đặt chế độ riêng tư có sẵn trong Nền Tảng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào được cung cấp bởi người dùng và được công bố bởi chúng tôi hoặc bên thứ ba được cho phép.

Nếu bạn muốn phản ánh về thông tin và tài liệu được đăng tải bởi những người dùng khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua: support@doctornetwork.us.

Doctor Network thực hiện những biện pháp hợp lý để kịp thời gỡ bỏ khỏi Dịch Vụ của chúng tôi bất kỳ tài liệu xâm phạm nào mà chúng tôi biết được. Trong các trường hợp thích hợp và theo quyết định của riêng mình, Doctor Network có chính sách vô hiệu hóa hoặc chấm dứt những tài khoản của những người dùng Dịch Vụ mà lặp đi lặp lại hành vi xâm phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Mặc dù nhân viên của chúng tôi đang tiếp tục phát triển và đánh giá các ý tưởng và tính năng sản phẩm của chính mình, chúng tôi quý trọng sự lưu tâm đến những sở thích, phản hồi, bình luận, và đề xuất mà chúng tôi nhận được từ cộng đồng người dùng. Nếu bạn chọn đóng góp bằng cách gửi cho chúng tôi hoặc nhân viên của chúng tôi bất kỳ ý kiến nào về sản phẩm, dịch vụ, tính năng, sửa đổi, nâng cấp, nội dung, cải tiến, công nghệ, đề nghị về nội dung (chẳng hạn như âm thanh, hình ảnh, trò chơi, hoặc các loại nội dung khác), quảng bá, chiến lược, tên/tính năng sản phẩm, hoặc bất kỳ tài liệu, tác phẩm nghệ thuật, mã máy tính, sơ đồ có liên quan hoặc bất kỳ tài liệu nào khác (gọi chung là “Phản Hồi”), thì, bất kể thông tin liên lạc của bạn đề cập đến là gì, các điều khoản sau sẽ được áp dụng để tránh sự hiểu nhầm trong tương lai. Theo đó, bằng cách gửi Phản Hồi cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng:

  1. Doctor Network không có nghĩa vụ phải xem xét, đánh giá, hoặc thực hiện Phản Hồi của bạn, hoặc trả lời tất cả hoặc một phần của bất kỳ Phản Hồi nào vì bất kỳ lý do nào;
  2. Phản Hồi được cung cấp trên một cơ sở không bí mật, và chúng tôi không có nghĩa vụ phải bảo mật bất kỳ Phản Hồi nào mà bạn gửi hoặc không sử dụng hoặc không tiết lộ Phản Hồi đó bằng bất kỳ cách nào; và
  3. Bạn cấp một cách không thể hủy ngang cho chúng tôi sự cho phép vĩnh viễn và không giới hạn để sao chép, phân phối, tạo các sản phẩm phái sinh, sửa đổi, trình diễn công khai (bao gồm trình diễn trên cơ sở tới thẳng người dùng), truyền đạt đến công chúng, cung cấp, hiển thị công khai, và sử dụng và khai thác theo cách khác Phản Hồi và các sản phẩm phát sinh của Phản Hồi cho bất kỳ mục đích nào và không có giới hạn, không phải trả phí và không bị quy kết dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm việc tạo ra, sử dụng, bán, chào bán, nhập khẩu, và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ thương mại mà kết hợp hoặc có chứa Phản Hồi, toàn bộ hoặc một phần, và cho dù như đã được cung cấp hoặc đã sửa đổi.

 

8. Bảo Đảm Bồi Thường Thiệt Hại

Bạn đồng ý bảo vệ, bảo đảm bồi thường thiệt hại, và giữ cho Doctor Network, công ty mẹ, công ty con, và các bên liên kết của Doctor Network, cũng như mỗi người quản lý, giám đốc, nhân viên, đại lý và cố vấn của các bên liên kết đó vô hại đối với bất kỳ và tất cả các khiếu kiện, trách nhiệm, chi phí, và phí tổn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, chi phí và phí tổn cho luật sư, phát sinh từ sự vi phạm của bạn hoặc bất kỳ người nào dùng tài khoản của bạn theo các Điều Khoản này hoặc phát sinh từ việc vi phạm các nghĩa vụ, tuyên bố và bảo đảm của bạn theo các Điều Khoản này.

 

9. Loại Trừ Đảm Bảo

Không có quy định nào của các điều khoản này ảnh hưởng đến bất kỳ quyền theo luật định nào mà bạn không thể đồng ý theo thỏa thuận để thay thế hoặc từ bỏ và luôn luôn được hưởng một cách hợp pháp với tư cách là người tiêu dùng.

Dịch vụ được cung cấp “nguyên trạng” và chúng tôi không đảm bảo hoặc tuyên bố với bạn điều gì liên quan đến dịch vụ. Cụ thể, chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo với bạn rằng:

Không có bất kỳ điều kiện, bảo đảm hoặc các điều khoản khác (bao gồm bất kỳ điều khoản ngụ ý nào về chất lượng thỏa mãn, phù hợp cho mục đích hoặc phù hợp với mô tả) áp dụng cho dịch vụ ngoại trừ trong phạm vi các điều kiện, bảo đảm hoặc điều khoản đó được quy định rõ ràng trong các điều khoản này. Chúng tôi có thể thay đổi, tạm dừng, rút lại hoặc giới hạn việc cung cấp tất cả hoặc bất kỳ phần nào của nền tảng của chúng tôi vì lý do kinh doanh và vận hành tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần có thông báo.

 

10. Giới Hạn Trách Nhiệm

Không có nội dung nào trong các điều khoản này loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với những tổn thất mà không thể được loại trừ hoặc giới hạn một cách hợp pháp theo pháp luật hiện hành. điều này bao gồm trách nhiệm đối với thương tích cá nhân hoặc tử vong do sự cẩu thả của chúng tôi hoặc sự cẩu thả của nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi và do lừa dối hoặc xuyên tạc sai trái.

Tùy thuộc vào nội dung của đoạn trên đây, chúng tôi không phải chịu trách nhiệm với bạn đối với:

(i) bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận (phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp); (ii) bất kỳ tổn thất nào về lợi thế thương mại; (iii) bất kỳ tổn thất nào về cơ hội; (iv) bất kỳ tổn thất nào đối với dữ liệu mà bạn phải gánh chịu; hoặc (v) bất cứ tổn thất gián tiếp hoặc mang tính hậu quả nào mà bạn có thể phải gánh chịu. bất kỳ tổn thất nào khác sẽ được giới hạn ở mức tiền mà bạn đã thanh toán cho Doctor Network trong vòng 12 tháng gần nhất.

Bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể gánh chịu do:

Nếu nội dung kỹ thuật số bị lỗi mà chúng tôi cung cấp gây thiệt hại cho thiết bị hoặc nội dung kỹ thuật số của bạn và điều này là do chúng tôi không thực hiện sự lưu tâm và kỹ năng hợp lý, thì chúng tôi sẽ sửa chữa hư hỏng hoặc bồi thường cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho thiệt hại mà lẽ ra bạn đã tránh được khi làm theo tư vấn của chúng tôi để áp dụng phiên bản cập nhật được cung cấp miễn phí hoặc cho thiệt hại mà do bạn không làm theo đúng hướng dẫn cài đặt của chúng tôi hoặc không có yêu cầu hệ thống tối thiểu theo tư vấn của chúng tôi.

Những giới hạn trách nhiệm này của chúng tôi đối với bạn sẽ áp dụng dù cho chúng tôi đã hoặc không được tư vấn hoặc lẽ ra phải biết về khả năng xảy ra của bất kỳ tổn thất nào như vậy.

Bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí cho thiết bị di động nào mà có thể được áp dụng cho việc bạn sử dụng dịch vụ, bao gồm phí tin nhắn văn bản và dữ liệu. Nếu bạn không chắc chắn những chi phí này có thể là gì, bạn nên hỏi nhà cung cấp dịch vụ của bạn trước khi sử dụng dịch vụ.

Trong phạm vi rộng nhất được pháp luật cho phép, bất kỳ tranh chấp nào mà bạn có với bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ, bao gồm, chẳng hạn như và không giới hạn ở, bất kỳ nhà vận chuyển, chủ sở hữu bản quyền nào hoặc những người dùng khác, là trực tiếp giữa bạn và bên thứ ba đó, và bạn miễn trừ một cách không thể hủy ngang cho chúng tôi và các bên liên kết của chúng tôi đối với bất kỳ và tất cả khiếu kiện, yêu cầu và thiệt hại nào (thực tế và mang tính hậu quả) dưới bất kỳ bản chất và cách thức nào, được biết hoặc chưa biết đến, phát sinh từ hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào đến những tranh chấp đó.

 

11. Điều Khoản Khác

  1. Luật áp dụng và Thẩm quyền xét xử. Tùy thuộc vào các Điều Khoản này, đối tượng và hình thức của các Điều Khoản này, đều được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản này, bao gồm bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt các Điều Khoản này, sẽ được đệ trình đến và giải quyết cuối cùng theo thủ tục trọng tài được thực hiện bởi Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“VIAC”) phù hợp với các Quy Tắc Thủ Tục Trọng Tài của Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (“Quy Tắc VIAC”) có hiệu lực tại thời điểm xét xử, mà các quy tắc này được coi như được kết hợp vào các Điều Khoản này bằng cách dẫn chiếu tại khoản này. Thủ tục trọng tài sẽ được thực hiện tại Việt Nam. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm ba (3) trọng tài viên. Ngôn ngữ sử dụng trong thủ tục trọng tài là tiếng Anh.
  2. Toàn Bộ Thỏa Thuận. Các Điều Khoản này (bao gồm Điều Khoản Bổ Sung dưới đây) cấu thành một thỏa thuận pháp lý hoàn chỉnh giữa bạn và Doctor Network và điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch Vụ và thay thế hoàn toàn bất kỳ thỏa thuận nào trước đây giữa bạn và Doctor Network liên quan đến Dịch Vụ.
  3. Liên Kết. Bạn có thể đặt liên kết đến trang chủ của chúng tôi, với điều kiện bạn thực hiện việc đó theo một cách công bằng và hợp pháp và không gây thiệt hại cho danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng danh tiếng đó. Bạn không được thiết lập liên kết theo cách thức như là một đề nghị bất kỳ hình thức hợp tác, chấp thuận hoặc xác nhận nào về phía chúng tôi mà những điều đó không tồn tại. Bạn không được thiết lập liên kết đến Dịch Vụ của chúng tôi trên bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu của bạn. Trang web mà bạn đang liên kết phải tuân thủ tất cả các khía cạnh về tiêu chuẩn nội dung được quy định tại phần “Truy cập và sử dụng Dịch vụ Của Chúng tôi” trên đây. Chúng tôi bảo lưu quyền rút lại sự cho phép liên kết mà không cần có thông báo.
  4. Giới Hạn Về Độ Tuổi. Dịch Vụ chỉ dành cho người từ đủ 13 tuổi trở lên. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn xác nhận rằng bạn trên độ tuổi tương ứng được quy định tại các Điều Khoản này. Nếu chúng tôi phát hiện ra ai đó dưới độ tuổi tương ứng được quy định trên đây đang sử dụng Dịch Vụ, thì chúng tôi sẽ chấm dứt tài khoản người dùng đó.
  5. Không Khước Từ. Việc chúng tôi không yêu cầu hoặc không thực thi bất kỳ quy định nào trong các Điều Khoản này sẽ không được giải thích là sự khước từ bất kỳ quy định hoặc quyền nào.
  6. An Ninh. Chúng tôi không đảm bảo rằng Dịch Vụ của mình sẽ an toàn hoặc không có lỗi hoặc vi-rút. Bạn chịu trách nhiệm cho việc thiết lập cấu hình công nghệ thông tin, các chương trình máy tính và nền tảng của bạn để truy cập vào Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn nên sử dụng phần mềm chống vi-rút của riêng mình.
  7. Tính Riêng Biệt. Nếu bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền quyết định đối với đối tượng của Điều Khoản này, phán quyết rằng bất kỳ quy định nào trong các Điều Khoản này là vô hiệu, thì quy định đó sẽ được xóa bỏ khỏi Điều Khoản mà không làm ảnh hưởng đến phần còn lại của Điều Khoản, và các quy định còn lại của Điều Khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực và tính thực thi.