ThS.BS Hà Ngọc Mạnh (1)
Thạc Sĩ - Bác Sĩ

ThS.BS Hà Ngọc Mạnh

Bác sĩ tại Bệnh Viện Chuyên Khoa Nam Học & Hiếm Muộn Việt – Bỉ

Kinh Nghiệm - Bằng Cấp

Bạn có thắc mắc về vấn đề sức khỏe?
Tải Ngay App Doctor Network để nhận câu trả lời chính xác nhất từ các bác sĩ!

QR Download App

Bác sĩ liên quan