• Home
  • /
  • Videos
  • /
  • Cha mẹ nên phản ứng thế nào khi biết con thuộc LGBT?

Cha mẹ nên phản ứng thế nào khi biết con thuộc LGBT?

Cha mẹ nên phản ứng thế nào khi biết con thuộc LGBT?

Việc cha mẹ nên phản ứng thế nào khi biết con thuộc LGBT vẫn còn là nghi vấn của hầu hết các bậc làm cha, mẹ và con cái thuộc cộng đồng LGBT. Hãy cùng lắng nghe ThS. Chuyên gia tâm lý Ngô Thái Hà giải đáp về vấn đề này!

Chia sẻ bài viết

Categories
Recent Videos