• Home
  • /
  • Videos
  • /
  • Thói quen vừa đi vệ sinh vừa cầm điện thoại ảnh hưởng thế nào đến hệ tiêu hóa?

Thói quen vừa đi vệ sinh vừa cầm điện thoại ảnh hưởng thế nào đến hệ tiêu hóa?

Thói quen vừa đi vệ sinh vừa cầm điện thoại ảnh hưởng thế nào đến hệ tiêu hóa?

Nếu bạn là người không thể đi vệ sinh mà không có smartphone, thì đây là video bạn không thể bỏ qua: “Thói quen vừa đi vệ sinh vừa cầm điện thoại ảnh hưởng thế nào đến hệ tiêu hóa?” – được giải đáp bởi ThS.BS Nguyễn Ngọc Đan.

Chia sẻ bài viết

Categories
Recent Videos